Eragon: Cậu bé cưỡi rồng
Tác giả: Christopher Paolini  
Số chương: 60  
Lần đọc: 10.991
 
  Gửi bởi: Lăng Độ Vũ

  Cỡ chữ:

« 1456 »
01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tên tôi là "Thần chết của tà ma"
Truyện "Eragon: Cậu bé cưỡi rồng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến đấu với tà ma

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến binh kiêm thầy thuốc

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Biến cát thành nước

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Sông Ramr

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Sa mạc Hadarac

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tiết lộ một con đường

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Bất đồng ý kiến

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Bay ngang thung lũng

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tâm sự của Murtagh

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 1456 »
Page loaded in 0.037632942199707seconds | 0.27 0.26 0.29 1/318