Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Tác giả: Trương Tiểu Hoa  
Số chương: 269  
Lần đọc: 69.275
 
  Gửi bởi: Lăng Độ Vũ

  Cỡ chữ:

« 123...27 »
28.04.2010

Chương 1
Ta sẽ không xuyên việt đâu, các ngươi đến đây đi
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 2
Tiệm cầm đồ Hảo Vài Hào
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 3
Không phải oan gia không ngõ hẹp
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 4
Doanh béo đại chiến Kinh Nhị Sỏa
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 5
Ban nhạc Tần Triều
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 6
mm, cần giấy không?
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 7
Lý Sư Sư
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


10.05.2010

Chương 8
Cho mỹ nữ đến càng nhiều càng tốt!
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


11.05.2010

Chương 9
ừng ra vẻ ngầu, làm bộ ngầu sẽ bị sét đánh
Người dịch: Saber Truyện "Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


12.05.2010

Chương 10
Ngu hề , Ngu hề, nại nhược hà!
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 123...27 »
Page loaded in 0.013252019882202seconds | 0.23 0.25 0.29 1/339