Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Đô Thị Quyền Lực Tuyệt Đối Hãm Bính 45 phút trước
Lăng Độ Vũ
166 14.011
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 48 phút trước
Lăng Độ Vũ
543 143.598
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 49 phút trước
Lăng Độ Vũ
338 47.170
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 50 phút trước
Lăng Độ Vũ
664 259.193
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 52 phút trước
Lăng Độ Vũ
352 73.594
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 52 phút trước
Lăng Độ Vũ
1619 669.519
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 53 phút trước
Lăng Độ Vũ
195 27.707
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
235 48.792
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
398 75.085
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
531 224.283
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
31 988
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
110 19.098
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1316 233.790
Huyền Ảo Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia Bát Nguyệt Phi Ưng 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
3 0
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
284 49.614
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
610 73.094
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
487 58.556
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
382 106.590
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1047 250.465
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
683 140.296
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
239 42.484
Đô Thị Thiếu Gia Phong Lưu Dạ Thải Hoa 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
154 33.978
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
216 204.270
Đô Thị Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường Tâm Tại Lưu Lãng 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
407 117.072
Đô Thị Siêu Cấp Máy Tính Phong Cuồng Băng Bào Hao 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
129 46.057
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
153 140.940
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
384 72.341
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
214 140.969
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
642 190.732
Ngôn Tình Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư Nhất Phu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
212 507
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
661 186.228
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
319 28.772
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
280 54.729
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
748 609.735
Sắc Hiệp Ngận Thuần Ngận Ái Muội Ngư Nhân Nhị Đại 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
2083 6.245.945
« 12345...140 »
Page loaded in 0.062239170074463seconds | 0.34 0.30 0.32 1/301