Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Ngôn Tình Mưa Đỏ Thủy Vũ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
8 18
Ngôn Tình Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa Mai Bối Nhĩ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 20
Huyền Ảo Đại Lục Thất Lạc Đa Mộc Mộc Đa 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 64
Ngôn Tình Ác Nhân Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước Tả Vân 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 20
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
742 604.928
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
651 182.650
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
315 28.186
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1304 229.990
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
521 220.480
Ngôn Tình Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
80 159
Ngôn Tình Sủng Em Không Tốt Sao Hận Điệp 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
76 210
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
660 256.902
Huyền Ảo Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
701 323.951
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
339 71.233
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
530 140.019
Huyền Ảo Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
222 50.561
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
107 43.049
Ngôn Tình Y Thủ Che Thiên Mộ Anh Lạc 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
47 159
Huyền Ảo Sủng Mị Ngư Thiên Không 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1838 677.570
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
272 53.536
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
209 139.479
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
354 103.248
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
658 134.132
Ngôn Tình Bất Ái Thành Hôn Mạc Oanh 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
81 217
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
422 53.130
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
540 66.692
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
323 46.262
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1028 245.280
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
231 41.003
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
213 202.220
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
149 138.765
Ngôn Tình Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung Cổ Lăng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
9 132
Ngôn Tình Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh Lộ Khả Khả 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
8 87
Ngôn Tình Lan Lăng Vương Dương Thiên Tử 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
20 138
Truyện Dài Tiếng Gọi Vực Sâu Nguyễn Đình Phùng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
45 367
« 12345...140 »
Page loaded in 0.061882972717285seconds | 0.27 0.25 0.72 1/329