Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
241 42.906
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
619 75.535
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
497 60.482
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
144 150.003
Đô Thị Siêu Cấp Máy Tính Phong Cuồng Băng Bào Hao 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
130 46.541
Đô Thị Quyền Lực Tuyệt Đối Hãm Bính 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
166 14.386
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
543 144.796
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
338 47.570
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
664 259.892
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
352 74.450
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1619 672.088
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
195 27.986
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
235 49.599
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
398 75.852
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
531 225.716
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
31 1.592
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
110 19.589
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1316 234.839
Huyền Ảo Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia Bát Nguyệt Phi Ưng 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
3 115
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
284 50.042
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
382 107.945
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1047 251.909
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
683 142.277
Đô Thị Thiếu Gia Phong Lưu Dạ Thải Hoa 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
154 34.572
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
216 204.833
Đô Thị Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường Tâm Tại Lưu Lãng 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
407 117.419
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
153 141.631
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
384 72.673
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
214 141.537
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
642 191.646
Ngôn Tình Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư Nhất Phu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
212 578
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
661 186.925
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
319 28.891
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
280 55.127
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
748 611.126
« 12345...140 »
Page loaded in 0.061963081359863seconds | 0.22 0.21 0.23 1/309