Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Sáng Tác Đồng Thoại Văn Lang Faithfair 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 33
Ngôn Tình Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
120 441
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
661 257.786
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
524 339.394
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1606 665.111
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
638 188.747
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
190 27.362
Truyện Dài Tiếng Gọi Vực Sâu Nguyễn Đình Phùng 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
56 396
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
212 140.143
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
534 141.424
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
273 46.943
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
233 41.547
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
361 104.244
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
666 136.373
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
437 55.043
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
560 68.793
Truyện Dài Bia Mộ Đen Và Bầy Diều Hâu Gãy Cánh Erich Maria Remarque 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
25 53
Thể Loại Khác Tập Truyện Ngắn Hoa Thiên Lý Duyên Anh 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 31
Chiến Tranh 28 Ngày Đêm Quyết Định Vận Mệnh Trung Quốc Thái Nguyễn Bạch Liên 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
58 845
Huyền Ảo Đại Lục Thất Lạc Đa Mộc Mộc Đa 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
32 441
Ngôn Tình Ly Hôn Vui Vẻ Mật Quả Tử 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 81
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 23 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1033 246.816
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
326 46.543
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
342 72.143
Đô Thị Thiếu Gia Phong Lưu Dạ Thải Hoa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
148 32.803
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
214 202.948
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
969 807.654
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
143 149.697
Ngôn Tình Mưa Đỏ Thủy Vũ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
8 56
Ngôn Tình Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa Mai Bối Nhĩ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
10 74
Ngôn Tình Ác Nhân Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước Tả Vân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 78
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
742 606.408
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
651 184.007
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
315 28.404
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1304 231.277
« 12345...140 »
Page loaded in 0.062379837036133seconds | 0.18 0.18 0.32 1/292