Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Linh Chu Cửu Đương Gia 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
19 204
Khoa Huyễn Tinh Chế Phong Bạo Khô Lâu Tinh Tinh 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 111
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
27 336
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
19 109
Đô Thị Tuyệt Phẩm Tiên Y Âu Dương Lưu Lãng 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
52 2.930
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
108 11.558
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
275 51.612
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1138 280.527
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
66 1.492
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
682 271.852
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
675 209.187
Đô Thị Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường Tâm Tại Lưu Lãng 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
416 124.732
Ngôn Tình Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công Tử Tuyết Ngưng Yên 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
56 823
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
279 64.132
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
428 87.062
Tiên Hiệp Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
2071 4.942.982
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
726 210.373
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
343 31.378
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
579 168.178
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
571 252.729
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1656 712.815
Đô Thị Người Cầm Quyền Nhất Tam Ngũ Thất Cửu 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1416 303.758
Huyền Ảo Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thư 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
227 52.957
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
119 50.224
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
432 79.969
Tiên Hiệp Tu La Vũ Thần Thiện Lương Mật Phong 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
244 87.508
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
507 129.786
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
831 185.390
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
422 67.555
Đô Thị Quan Thương Canh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
50 3.448
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
840 122.386
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
808 106.753
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
366 54.755
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
409 91.648
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
982 827.830
« 12345...142 »
Page loaded in 0.063071012496948seconds | 0.42 0.59 1.87 1/364