Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1616 666.964
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
642 189.789
Đô Thị Siêu Cấp Máy Tính Phong Cuồng Băng Bào Hao 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
128 45.619
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
193 27.552
Ngôn Tình Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư Nhất Phu 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
212 68
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
230 47.717
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
394 74.179
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
661 185.138
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
319 28.531
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
527 222.811
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1311 232.499
Tiên Hiệp Vạn Giới Vĩnh Tiên Lại Điểu 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
280 54.184
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
281 48.780
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
748 608.034
Sắc Hiệp Ngận Thuần Ngận Ái Muội Ngư Nhân Nhị Đại 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
2083 6.244.445
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
373 105.521
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1043 248.575
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
676 138.356
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
237 42.024
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
457 56.748
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
580 70.849
Đô Thị Thiếu Gia Phong Lưu Dạ Thải Hoa 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
152 33.387
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
215 203.625
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
152 140.265
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
662 258.578
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
21 616
Sáng Tác Đồng Thoại Văn Lang Faithfair 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
27 112
Truyện Dài Sinh Năm 1980 Từ Triệu Thọ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
54 341
Chiến Tranh 28 Ngày Đêm Quyết Định Vận Mệnh Trung Quốc Thái Nguyễn Bạch Liên 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
69 919
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
108 18.716
Huyền Ảo Linh Vũ Cửu Thiên Dạ Sắc Phóng Giả 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
484 531.938
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
117 36.735
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
328 46.886
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
346 72.911
Ngôn Tình Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
120 833
« 12345...140 »
Page loaded in 0.062399864196777seconds | 0.14 0.21 0.21 2/288