Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Linh Chu Cửu Đương Gia 12 giây trước
Lăng Độ Vũ
36 1.837
Sắc Hiệp Kiều Kiều Sư Nương Thanh Trà Đạm Phạn 1 phút trước
Lăng Độ Vũ
341 1.374.683
Truyện Dài Cuộc Đời Chín Ngày Thierry Cohen 4 phút trước
Lăng Độ Vũ
11 0
Truyện Dài Lá Ngọc Cành Vàng Nguyễn Công Hoan 4 phút trước
Lăng Độ Vũ
17 0
Ngôn Tình Lãnh Cung Thái Tử Phi Mị Tử Diên 4 phút trước
Lăng Độ Vũ
16 0
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
852 190.390
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
423 93.402
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
531 132.426
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
279 52.480
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
870 127.267
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
837 112.989
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
680 211.295
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
173 160.444
Đô Thị Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường Tâm Tại Lưu Lãng 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
417 125.592
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
983 830.219
Huyền Ảo Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thư 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
229 53.549
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
121 51.300
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
684 273.351
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1145 283.771
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
317 60.368
Đô Thị Người Cầm Quyền Nhất Tam Ngũ Thất Cửu 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1421 305.864
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
39 926
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
40 1.780
Ngôn Tình Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công Tử Tuyết Ngưng Yên 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
205 1.404
Truyện Dài 5 Mùa Yêu Thương (Năm Mùa Yêu Thương) Khai Tâm 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
14 34
Truyện Dài Người Trộm Bóng Marc Levy 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
16 41
Tiên Hiệp Tu La Vũ Thần Thiện Lương Mật Phong 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
248 89.745
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
73 2.113
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
124 14.059
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
436 80.891
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
229 146.594
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
588 171.223
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
189 82.001
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
368 55.285
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
151 153.105
« 12345...142 »
Page loaded in 0.078657865524292seconds | 0.43 0.31 0.26 1/284