Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Sắc Hiệp Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành Nhất Ngôn Sinh Tử Dữ ... 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
7 787
Kiếm Hiệp Luận Anh Hùng Hệ Liệt 6: Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
26 814
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
989 841.884
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
706 220.860
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
609 185.609
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1679 740.555
Ngôn Tình Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút Hinh Như Chi Thuỷ 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1 65
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
919 221.490
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
297 57.200
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
490 108.719
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
212 26.441
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
115 4.498
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
261 74.931
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1176 297.319
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
532 347.344
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
450 84.778
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
328 64.425
Huyền Ảo Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
738 376.188
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
237 148.919
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
940 157.124
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
907 144.570
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
30 1.964
Võng Du Anh Hùng Ngục Giam Hoàng Hoa Dật 2 ngày trước
LSB-TongGiang
192 11.805
Khoa Huyễn Tiểu Binh Truyền Kỳ Huyền Vũ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
207 114.013
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
611 274.097
Kiếm Hiệp Tòa Thành Tội Ác Yên Vũ Giang Nam 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
136 3.965
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
153 154.638
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
271 13.595
Sắc Hiệp Kiều Kiều Sư Nương Thanh Trà Đạm Phạn 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
342 1.384.654
Đô Thị Quyền Lực Tuyệt Đối Hãm Bính 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
172 17.834
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
385 58.415
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
192 83.976
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
219 34.027
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
130 13.367
Đô Thị Đại Hào Môn Bất Tín Thiên Thượng ... 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
51 4.550
« 12345...143 »
Page loaded in 0.063184022903442seconds | 0.19 0.27 0.29 1/299