Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Ngôn Tình Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư Nhất Phu 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
47 0
Huyền Ảo Thiên Tôn Trọng Sinh Thần Kiến 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
523 221.767
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
317 28.404
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
226 47.515
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
662 257.786
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
277 46.943
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1610 665.111
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
640 188.747
Đô Thị Siêu Cấp Máy Tính Phong Cuồng Băng Bào Hao 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
127 45.527
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
390 73.431
Tiên Hiệp Vô Tận Thần Công Linh Ẩn Hồ 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
657 184.007
Đô Thị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1309 231.277
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
21 0
Sáng Tác Đồng Thoại Văn Lang Faithfair 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
27 33
Truyện Dài Sinh Năm 1980 Từ Triệu Thọ 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
54 297
Chiến Tranh 28 Ngày Đêm Quyết Định Vận Mệnh Trung Quốc Thái Nguyễn Bạch Liên 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
69 845
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 14 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
108 18.321
Tiên Hiệp Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch Vipvandan) Quan Kỳ 14 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
746 606.408
Huyền Ảo Linh Vũ Cửu Thiên Dạ Sắc Phóng Giả 14 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
484 531.405
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
117 36.572
Huyền Ảo Sát Vương Khuyết Danh 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
368 104.244
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1038 246.816
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
671 136.373
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
328 46.543
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
346 72.143
Dị Hiệp Say Mộng Giang Sơn Nguyệt Quan 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
235 41.547
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
570 68.793
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
447 55.043
Đô Thị Thiếu Gia Phong Lưu Dạ Thải Hoa 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
150 32.803
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 16 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
151 139.199
Ngôn Tình Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
120 441
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
524 339.394
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
190 27.362
Truyện Dài Tiếng Gọi Vực Sâu Nguyễn Đình Phùng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
56 396
Huyền Ảo Ác Hán Canh Tân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
212 140.143
« 12345...140 »
Page loaded in 0.061546087265015seconds | 0.13 0.19 0.24 1/275